Ymunwch â ni wrth i ni gyfarfod â phump o bobol, sydd naill ai’n artistiaid â phrofiad byw o afiechyd meddwl, neu sy’n gweithio o fewn y celfyddydau ac iechyd meddwl.

Byddwn yn archwilio sut beth yw creu gyda phrofiad byw, sut y gall hynny ddylanwadu neu lywio eich gwaith, a sut y gall helpu eraill i gymryd rhan mewn gweithgareddau i gefnogi iechyd meddwl.

Cynhelir y sesiwn yn Gymraeg yn unig, a bydd yn cael ei chadeirio gan Alaw Griffiths, golygydd Gyrru Drwy Storom, cyfrol sy’n ymdrin â materion iechyd meddwl. Cyfrannodd 11 o bobl a effeithiwyd gan afiechyd meddwl i’r gyfrol trwy gyfrwng cerddi, llythyrau, dyddiaduron a thraethodau.

Panelwyr

Tamsin Griffiths

Four in Four

Gwennan Mair

Cyfarwyddwr Ymgysylltu Creadigol Theatr Clwyd

Caryl Bryn Hughes

enillydd categori Barddoniaeth cystadleuaeth Llyfr y Flwyddyn 2020, gyda’i chyfrol gyntaf ‘Hwn ydy'r llais, tybad?’

Cerys Knighton

Artist o Gymru a myfyriwr PhD yn y dyniaethau meddygol.

Jên Angharad

Prifweithredwr, Artis Gymuned
cy

subscribe

Subscribe to the event newsletter and get the latest information delivered direct to your inbox