Amdanom ni

Wedi ei hariannu gan Gyngor Celfyddydau Cymru a Sefydliad Baring, mae Gŵyl Gelfyddydau’r Rhuban Gwyrdd yn ddigwyddiad newydd sbon yng Nghymru i hyrwyddo sut y gall y celfyddydau atal afiechyd meddwl, herio canfyddiadau a gwella rhwydweithio rhwng artistiaid. Caiff y digwyddiad hwn ei gynnal gan y Sefydliad Iechyd Meddwl.

Gweledigaeth y Sefydliad Iechyd Meddwl (SIM) yw iechyd meddwl da i bawb. Mae’n gweithio i atal problemau iechyd meddwl. Mae eisiau gyrru newid tuag at gymdeithas sy’n iach yn feddyliol i bawb, a chefnogi cymunedau, teuluoedd ac unigolion i fyw bywydau sy’n iachach yn feddyliol, gan ganolbwyntio ar y rhai sydd fwyaf mewn perygl. Y Sefydliad yw cartref Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl hefyd.

Oherwydd heriau Covid 19, digwyddiad ar-lein yn unig fydd yr ŵyl i ddechrau ym mis Hydref eleni, gyda’r bwriad o gynnal gweithgareddau ‘go iawn’ ar raddfa fechan fis Mawrth y flwyddyn nesaf.

Ysbrydolwyd y digwyddiad hwn gan Ŵyl Gelfyddydau Iechyd Meddwl yr Alban, sydd bellach yn ei 14eg blwyddyn dan arweiniad y Sefydliad Iechyd Meddwl, a gwyliau celfyddydol iechyd meddwl blaenorol yng Nghymru a drefnwyd gan Disability Arts Cymru.

Bydd Gŵyl Gelfyddydau’r Rhuban Gwyrdd yn:

Adnoddau’r Sefydliad Iechyd Meddwl:

Ein partneriaid

Rhwydwaith

Trwy gydol yr ŵyl, byddwn yn galluogi rhwydweithio rhwng artistiaid, ymarferwyr creadigol, sefydliadau celfyddydol, lleoliadau, llunwyr polisi, academyddion, arianwyr a rhanddeiliaid eraill sy’n cefnogi’r celfyddydau ac iechyd meddwl yng Nghymru.

Ein man cychwyn ar gyfer hyn yw gweithio ochr yn ochr â Rhwydwaith Iechyd a Lles Celfyddydau Cymru.

Os hoffech chi fod yn rhan o weithgareddau rhwydweithio’r ŵyl, cysylltwch â ni

Digwyddiadau

cy

subscribe

Subscribe to the event newsletter and get the latest information delivered direct to your inbox