Mae artistiaid hip hop Cymreig o bob rhan o Gymru, ac ychydig o westeion arbennig, yn dod at ei gilydd ar gyfer noson o ddawnsio, rapio, DJio, bîtbocsio a rhannu straeon. Rhannu straeon ynglŷn â sut, fel unigolion, y mae’r artistiaid wedi defnyddio hip hop ar gyfer eu hiechyd meddwl a sut, fel cymuned, y mae hip hop yn dod â heddwch, undod, cariad a hwyl i bawb.

cy

subscribe

Subscribe to the event newsletter and get the latest information delivered direct to your inbox