Mae archebu lle’n hanfodol

 

Mae Gŵyl Gelfyddydau’r Rhuban Gwyrdd wedi bod yn arddangos gwaith artistiaid ac ynarferwyr sy’n cefnogi pobl ag afiechyd meddwl, ond sut ydym yn sicrhau bod anghenion cefnogi’r artistiaid sy’n gweithio ym maes celfyddydau ac oechyd meddwl yn cael eu diwallu?

Ymunwch â ni yn y sesiwn rwydweithio hon a gaiff ei chynnal gan Rwydwaith Iechyd a Llesiant Celfyddydau Cymru dan arweiniad yr artist a’r ymchwilydd, Nicola Naismith.

Mae Nicola Naismith yn artist gweledol ac yn mchwilydd gyda dros 20 mlynedd o brofiad o weithio trwy ymgysylltu’n gymdeithasol. Mae hi’n cefnogi ymarferwyr creadigol a sefydliadau trwy ymchwil, eiriolaeth a hyfforddiant a thrwy weithio fel hyfforddwr, mentor a hwylusydd dysgu gweithredol. Yn 2019, cyhoeddodd Artists Practising Well, adroddiad ymchwil sy’n archwilio anghenion cefnogaeth affeithiol ymarferwyr creadigol sy’n gweithio mewn lleoliadau Iechyd a Lles.

Dyfynnwyd yr adroddiad yn eang, a thrafodwyd a mabwysiadwyd ei argymhellion. Ar ôl sicrhau cyllid pellach, mae’r ymchwil bellach yn canolbwyntio ar y ‘ddewislen cymorth’ a ‘sgyrsiau cefnogol’. Ochr yn ochr â’i hymchwil a’i haddysgu mae Nicola yn creu gweithiau celf gweledol, yn ysgrifennu a chynnal sgyrsiau a digwyddiadau sy’n archwilio pwysigrwydd cyd-destun, cydweithredu a chysylltiad wrth wneud gwaith celf ac wrth arwain.

www.nicolanaismith.co.uk

twitter.com/nicolanaismith1

We will also be joined by Paul Whittaker and Tamsin Griffiths of Four in Four who are the Creative Partner of the Green Ribbon Arts Festival. They will be talking from the perspective of multi-disciplinary artists with lived experience of mental-ill health.

Nicola Naismith

Angela Rogers

Wales Arts Health and Well-being Network (WAHWN)

Paul Whittaker

Four in Four

Tamsin Griffiths

Four in Four
cy

subscribe

Subscribe to the event newsletter and get the latest information delivered direct to your inbox