Rhybudd: mae’r ffilm hon yn cynnwys themâu afiechyd meddwl, pryder, sgitsoffrenia a defnyddio cyffuriau

Reality Theatre yn cyflwyno In the System, ffilm fer gan Juls Benson, sef canlyniad ymchwil a wnaed gan Dr Rhiannon Lane o Brifysgol Caerdydd ac a ariennir gan Ymddiriedolaeth Wellcome. Perfformiwyd y gwaith rhannol air am air hwn yn wreiddiol fel drama yn Adeilad Pierhead, Caerdydd ac ers hynny mae wedi cael ei addasu’n ddrama sain a bellach yn ffilm fer.

Nod y prosiect yw codi ymwybyddiaeth mewn perthynas â natur gyfnewidiol diagnosis seiciatryddol, o botensial cynhennus syniadau pendant o ddiagnosis, a'r anawsterau i'r rhai sy'n profi ansicrwydd diagnostig. Amcan arall yw annog darparwyr gwasanaeth i ystyried defnyddio categorïau diagnostig yn fwy hyblyg, ac ailfeddwl sut y gallai gwasanaethau ddod yn fwy cynhwysol tuag at y rhai sy'n cwympo i’r gwagle rhwng categorïau diagnostig.

cy

subscribe

Subscribe to the event newsletter and get the latest information delivered direct to your inbox