A ydych chi erioed wedi ystyried sut mae profiad bywyd artistiaid yn siapio eu celfyddyd? A yw gwybodaeth uniongyrchol am afiechyd meddwl yn dylanwadu ac yn llywio eu gwaith? A yw'n ei wneud yn fwy dilys? Pa fath o effaith mae'r wybodaeth hon yn ei chael ar ddefnyddwyr eu celf? Ymunwch â ni am drafodaeth grŵp ar y pwnc hwn, lle byddwch chi'n clywed gan sawl artist sydd oll wedi byw gyda salwch meddwl.

Cadeirydd

Andrew Eaton-Lewis

Swyddog Rhaglen y Celfyddydau, Sefydliad Iechyd Meddwl (Gŵyl Gelfyddydau Iechyd Meddwl yr Alban)

Panelwyr

Suzie Larke

artist gweledol a ffotograffydd. Mae ei harddangosfa ‘Unseen’ yn rhan o Ŵyl Gelfyddydau’r Rhuban Gwyrdd

Rich Wilson

digrifwr stand-yp sy’n rhan o arddangosfa Suzie

Tamsin Griffiths

Four In Four, Partner Creadigol yr ŵyl

Paul Whittaker

Four In Four, Partner Creadigol yr ŵyl
cy

subscribe

Subscribe to the event newsletter and get the latest information delivered direct to your inbox