Hoffech chi greu mwy o gysylltiadau ac archwilio partneriaethau gweithio newydd ag artistiaid, ymarferwyr creadigol a sefydliadau ar draws y sectorau gwirfoddol a chyhoeddus? Wel, mae’r sesiwn rwydweithio hon gan Ŵyl Gelfyddydau’r Rhuban Gwyrdd ar eich cyfer chi!

Caiff y sesiwn ei chynnal gan Rwydwaith Iechyd a Llesiant Celfyddydau (WAHWN). Ymunwch â ni i edrych ar sut mae’r celfyddydau’n mynd i’r afael â heriau iechyd meddwl, a sut y gallwch chi chwarae mwy o ran trwy fod yn ‘gryfach gyda’n gilydd’.

Bydd y sesiwn yn cael ei hwyluso gan Sarah Goodey o Celfyddydau Gwent mewn Iechyd (ac aelod o grŵp llywio WAHWN), gyda chefnogaeth gan Paul Whittaker a Tamsin Griffiths o Four in Four – Partner Creadigol yr ŵyl.

cy

subscribe

Subscribe to the event newsletter and get the latest information delivered direct to your inbox