Digwyddiadau

Ein nod yng Ngŵyl Gelfyddydau’r Rhuban Gwyrdd yw hyrwyddo sut y gall y celfyddydau atal a lleddfu afiechyd meddwl, herio’r canfyddiadau o iechyd meddwl a darparu cyfleoedd i artistiaid greu cysylltiadau.

Gan fod y digwyddiad yn digwydd yn ystod pandemig Covid-19, mae rhaglen yr ŵyl ar gyfer yr hydref yn digwydd ar-lein. Fodd bynnag, rydym yn gweithio tuag at ddigwyddiad go iawn fis Mawrth 2021.

Rhwng 26 Hydref a 7 Tachwedd byddwn yn cynnal rhaglen gelfyddydol amrywiol gyda thrafodaethau panel, sesiynau rhwydweithio, a straeon gan rai pobl anhygoel sy’n rhan o’r celfyddydau a’r maes iechyd meddwl yng Nghymru. Dros yr wythnosau nesaf byddwn yn cyhoeddi mwy o’r rhaglen.

previous arrow
next arrow
Slider
cy

subscribe

Subscribe to the event newsletter and get the latest information delivered direct to your inbox